Születés magyarországi anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti.

I. A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

1. útlevéligény benyújtása a gyermeknek;

2. házasság magyarországi anyakönyvezése;

3. apai elismerő nyilatkozat személyes megtétele.

II. A kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. Ez utóbbi esetben feltétlenül töltse ki letölthető dokumentumaink közül az Adatlap konzuli nyilvántartáshoz elnevezésű űrlapot, és küldje meg konzulátusunkra.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan hívja telefonon konzulátusunkat munkanapokon 9 és 13 óra között. Az ügyintézés a benyújtást követően legalább két-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat (többnyelvű, európai formátumú), amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza. A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatra van szüksége.

2. A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának másolata vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a Házasság hazai anyakönyvezés című részt). Amennyiben a szülők nem, vagy csak a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a nagykövetségen (lásd az Apai elismerő nyilatkozat című részt a honlapon).

4. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (Letölthető dokumentumok menüpont – Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez), amelyet kérjük, hogy a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel, magyarul töltsenek ki;

5. Szülők állampolgárságának igazolása érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok másolataival;

6. Maga az anyakönyvezési eljárás, az idegen nyelvű anyakönyv fordítása ingyenes. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele azonban díjköteles.

III. Lehetőség van arra is, hogy a külföldön született gyermeket Magyarországon, meghatalmazott útján anyakönyvezzék. Az eljárás ez esetben a következő:

1. Ha a szülők házasságát Magyarországon kötötték vagy Magyarországon már anyakönyvezték

Az anyakönyvezési eljárás elintézhető Magyarországon meghatalmazott útján is. Ez esetben a szülők adnak egy meghatalmazást Magyarországon valakinek, hogy intézze az anyakönyvezést (praktikusan nagymamák szokták a helyi járási hivatalban). A meghatalmazást előttünk kell aláírni, melyhez időpontot néhány napon belül bármikor tud a konzulátus biztosítani. Ezzel megnyerhető a hosszú várakozási idő döntő része (az ügyintézést és postázásokat is figyelembe véve kb. 6-7 hét), valamint az otthoni okmányirodai ügyintézés is, a tapasztalatok szerint lényegesen gyorsabban megy, mintha a konzulátus küldi haza az anyagokat. Előzetesen célszerű a helyi okmányirodával is egyeztetni erről a megoldásról, illetve arról, hogy pontosan milyen követelményeik vannak.

A külföldön született magyar állampolgárok magyarországi anyakönyvezését Budapest Főváros Kormányhivatala végzi akkor is, ha a helyi okmányirodában adják be a kérelmet.

2. Ha a szülők házasok, de házasságukat Magyarországon még nem anyakönyvezték

Ez esetben is lehet az 1. pont szerinti eljárást követni, de a házasság anyakönyvezésére is külön meghatalmazást kell adni. Ha ezt a megoldást választják, előtte mindenképpen egyeztessenek a helyi járási hivatallal.

 

Apai elismerő nyilatkozat

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. Erről részletesen a Születés hazai anyakönyvezése résznél olvashat. Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Ezt Magyarországon a járási hivatalokban, külföldön pedig a konzulátuson is meg lehet tenni. A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpontfoglalás alapján, semmilyen más megoldás nem lehetséges.

Az önálló apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételei:

mindkét szülő személyes jelenléte;
szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása;
gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata – ha az nem magyar vagy olasz nyelvű, akkor hiteles fordítással is ellátva;
eljárási díj előzetes átutalása a konzulátus számlaszámára (SWIFT: UNCRITMM; IBAN: IT51E0200805001000105044349; számla tulajdonosa: AMBASCIATA DI UNGHERIA).

 

Házasság magyarországi anyakönyvezése

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. Ez utóbbi esetében kérjük, hogy a letölthető dokumentumok közül válassza ki az Adatlap konzuli nyilvántartáshoz című nyomtatványt és azt kitöltve, a többi dokumentummal együtt küldje meg konzulátusunkra.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes, telefonon egyeztetett időpont alapján kerülhet sor. Az időpont igénylésére vonatkozóan a főoldalon az ügyfélfogadás menüpontban találnak információt. Az ügyintézés az időpontfoglalást követően átlagosan 2-3 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!

A házasság hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

1. Az eredeti házassági anyakönyvi kivonat, amelyre a hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak szüksége van (többnyelvű, európai formátumú).

2. A magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;

3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (Adatlap házasság hazai anyakönyvezése). Szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel, magyarul kitölteni.

4. A házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok és azok – szükség szerinti fordítása
Elvált családi állapot igazolására: válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat.
Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. 
Ezeket az iratokat arra a házastársra vonatkozóan kell benyújtani a magyar anyakönyvi hatóság részére, aki igazoltan magyar állampolgár vagy magyar állampolgársága vélelmezhető. (Vélelmezhető a magyar állampolgársága annak, aki magyar állampolgárként távozott Magyarország mai területéről, állampolgárságáról nem mondott le, de jelenleg magyar állampolgárságát igazoló irattal nem rendelkezik.) Általában nincs szükség ezekre az okmányokra a külföldi állampolgár házastárs részéről. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a magyar anyakönyvi hatóság bizonyos esetekben pótlólag kéri a külföldi állampolgár házastárs családi állapotának közokirattal történő igazolását.

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat fénymásolata, ezek hiányában kitöltött állampolgársági kérdőív.

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel).

7. A külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása.

A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson). A külföldi, de az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastársnak erre nincs szükség.

8. A házasság hazai anyakönyvezése díjmentes.

A tájékoztatóba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha ennek ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen levélben, e-mail útján (mission.roc@mfa.gov.hu) vagy telefonon (hétköznapokon 9 és 13 óra között) megkeresni bennünket.

 

Válás magyarországi anyakönyvezése

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

1. Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető.

2. Külföldön történt válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

- magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat;

- a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés);

- válást igazoló okirat hiteles fordítása;

- magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;

- kitöltött és aláírt adatlap (Adatlap válás hazai anyakönyvezéséhez);

- magyar állampolgárság igazolása;

- konzuli díj átutalása a konzulátus számlaszámára.

3. Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben névváltoztatási kérelmet is be kell nyújtani, s a két kérelem együttesen csak személyesen adható be.

NYOMTATVÁNYOK

 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Amennyiben a külföldön történt halálesetet megelőzően a külföldön történt születés nem volt anyakönyvezve, akkor a két eljárást egyszerre kell kezdeményezni.

Szükséges dokumentumok:

eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat;
haláleset külföldi anyakönyvéről készített hiteles magyar fordítás, amely a konzulátuson elkészíttethető;
elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata;
kitöltött és aláírt adatlap (Adatlap haláleset hazai anyakönyvezéséhez);
magyar állampolgárság igazolása.


Halottszállítási engedély

A halottszállítási engedély konzuli díj köteles, amelyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

kérelem, amely tartalmazza a szállítandó halott nevét, utolsó lakhelyét, - amennyiben ez a külföldi okiratokból kitűnik - a halált okozó betegség megnevezését, a halál napját, azoknak a helységeknek a megnevezését, ahonnan és ahová a szállítás történik, a szállító jármű (a szállítás módjának) megjelölését, gépjárművel történő szállítás esetén annak rendszámát és a szállítmány kísérőjének megnevezését;
a magyar halottvizsgálati bizonyítványnak vagy a halotti anyakönyvi kivonatnak megfelelő és a fogadó országban szokásos és használatos okiratot, valamint
ha a holttest szállítása Magyarországra történik, a temető befogadó nyilatkozatát.