A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmet Magyarországon bármely Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén a konzulnál lehet előterjeszteni. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvi eljárások, a válás hazai anyakönyvezésének kivételével, illetékmentesek, ugyanakkor bizonyos esetekben az eljáráshoz egyéb szolgáltatások is kapcsolódhatnak, amelyek díjfizetési kötelezettséget vonnak maguk után, pl. apai elismerő nyilatkozat felvétele gyermek születésének bejelentésénél, amennyiben a gyermek nem házasságban született; válás hazai anyakönyvezésekor a névviselési forma megváltozása.

A születés magyarországi anyakönyvezésével együtt kezdeményezhető eljárások:

1. útlevéligény benyújtása a gyermeknek;

2. házasság magyarországi anyakönyvezése;

3. apai elismerő nyilatkozat megtétele. – Figyelem! Az apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet megtenni a konzulátuson, ami díjköteles!

(A házasság magyarországi anyakönyvezésére illetve az útlevélkérelem benyújtására vonatkozóan lásd a honlap megfelelő oldalait.)

 

Külföldön történt születés hazai anyakönyvezési kérelem benyújtása

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet adni. Az ügyintézés a benyújtást követően legalább kettő-négy hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe.

 

A születés hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

1. Eredeti születési anyakönyvi kivonat (többnyelvű, európai formátumú), amely a szülőkre vonatkozó adatokat is tartalmazza. Máltán született gyermekek esetében a máltai születési anyakönyvi kivonat kizárólag Apostille pecséttel együtt érvényes.

A hazai anyakönyvezési eljárás során a magyar hatóságnak az eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonatra szüksége van, azt az ügyfél nem kapja vissza.

2. A szülők magyar házassági anyakönyvi kivonatának másolata vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

Ha a szülők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezésére még nem került sor, egyúttal azt is kérni kell (lásd a Házasság hazai anyakönyvezés című részt). Amennyiben a szülők nem, vagy csak a gyermek születését követően kötöttek házasságot, a születés hazai anyakönyvezése céljából teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges a konzulátuson (lásd az Apai elismerő nyilatkozat című részt a honlapon).

3. Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap (Adatlap születés magyarországi anyakönyvezéséhez), amelyet kérjük, hogy a magyar nyelv           szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel, magyarul kell kitölteni.

4. Szülők állampolgárságának igazolása érvényes útlevelek vagy személyazonosító igazolványok másolatai.

5.  Kérelem a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba történő felvételhez

a.) Gyermek nyilvántartásba vétele Külföldön élő magyar állampolgárként – ez a lehetőség akkor választható, ha a szülők, illetve magyar állampolgár szülő bejelentették a  külföldi letelepedésüket.

FIGYELEM! Ha a nyilvántartásba vételre külföldön élő magyar állampolgárként kerül sor, akkor nem kell külön nyomtatványt kitölteni, hanem az anyakönyvezési kérelem VI. pontját kell kitölteni!

Ha a szülő(k) bejelentették végleges külföldi letelepedésüket, akkor az anyakönyvezési kérelem VI. pontjában kell a gyermek lakcímét regisztrálni. A kérelemhez csatolni kell legalább az egyik szülő magyar lakcímkártyájának másolatát, amelyen „külföldön élő magyar állampolgár” van feltüntetve. Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a lakcímkártya nem áll rendelkezésre.

Amennyiben külföldi címet jelentenek be, ezt a lakcímet is igazolni kell.

b.) Gyermek nyilvántartásba vétele Magyarországon élő magyar állampolgárként – amennyiben egyik vagy mindkét szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A kérelem benyújtásakor a magyar állampolgárságú szülőnek a lakcímkártyáját be kell mutatnia. A lakcímkártya helyett csatolni lehet a magyar szülő lakhelyét igazoló magyarországi tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolatát. Ha a felsoroltak egyike sem áll rendelkezésre, akkor postai benyújtás esetén a szülő(k) által írt nyilatkozat, miszerint a kért dokumentumok (lakcímkártya, tulajdoni lap, bérleti szerződés) egyike sem áll rendelkezésre.

Amennyiben a kérelmet postai úton adják be, úgy a lakcímkártya másolatát kell beküldeni.

Kitöltési útmutató a „Kérelem Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez” nyomtatványhoz:

 • az adatlapot a gyermek adataival kell kitölteni, és mindkét szülőnek alá kell írnia;
 •  a gyermek magyarországi lakhelye nem lehet eltérő, mint a szülőké;
 • ha mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor a választásuk szerint az egyik szülő lakcíme lesz a gyermek lakcíme is;
 • a II-es pontban a szállásadó adatait (neve, minősége, lakcíme és aláírása) kötelezően ki kell tölteni;
 • a II-es pontban a szállásadó az a szülő, aki a regisztrációhoz megadta a magyarországi lakcíme adatait.

c.) Ha mindkét szülő magyar állampolgár és az egyikük bejelentette a végleges külföldi letelepedését, míg a másik szülő nem, úgy a szülők választhatnak, hogy az a.) vagy b.) pont szerint kérik a nyilvántartásba vételt.

 

Figyelem! Ha a gyermek születése nem Olaszországban történt a legtöbb esetben az eredeti okiratot kibocsájtó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia a születési anyakönyvi kivonatot (pl. Málta).

 

Ide tartozó nyomtatványok:

Adatlap – külföldön születés hazai anyakönyvezése

Adatlap - Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez

 

Apai elismerő nyilatkozat

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie a konzul előtt. A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpontfoglalás alapján.

 

Az önálló apai elismerő nyilatkozat megtételének feltételei:

 • mindkét szülő személyes jelenléte;
 • szülők érvényes, állampolgárságot igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása;
 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata – ha az nem magyar vagy olasz nyelvű, akkor hiteles fordítással ellátva;
 •  magyar fél születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar fél lakcímkártyája vagy a külföldi fél lakcím igazolása;
 • eljárási díj előzetes átutalása a konzulátus számlaszámára vagy személyes ügyintézés esetén bankkártyával történő fizetés;
 • szükséges iratok előzetes megküldése a konzulátus email címére.

Amennyiben az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról.