Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálának hazai anyakönyvezése, valamint az özvegyi jogállás bejegyzése

 

1. Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén a haláleset hazai anyakönyvezése az alábbi eljárás szerint történik. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat személyesen, előzetes időpontfoglalással vagy posti úton intézheti.

Az anyakönyvezéshez szükséges dokumentumok:

  • Eredeti külföldi, halálesetet bejegyző anyakönyvi kivonat, melyet megküldünk a hazai hatóságnak. Amennyiben a csatolt kivonat     nem Európai Uniós formátumú (azaz többnyelvű), konzulátusunk kivonatos fordítással látja el;
  •  Az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • Kitöltött és a hozzátartozó által aláírt adatlap (Adatlap haláleset hazai anyakönyvezéséhez)
  • Az elhunyt magyar állampolgárság igazolása, útlevél vagy személyazonosító igazolvány másolatával.

Ide tartozó nyomtatványok:

Adatlap - külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez

 

2. Magyar állampolgár házastársának halálát követően a magyar állampolgár családi állapota özveggyé válik, melynek magyarországi bejegyzéséhez az alábbi eljárás szükséges. Az özvegy családi állapot átvezetése a Személyi adat –és Lakcímnyilvántartó Rendszerben történik, ezért szükséges:

  • „A külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartása” Kérelem kitöltése és aláírása
  • Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata;
  • Magyar állampolgár hazai házassági anyakönyvi kivonatának másolata;
  • Magyar állampolgár állampolgárságát igazoló érvényes dokumentum másolata (személyi igazolvány vagy útlevél)