Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani.

A házasság hazai anyakönyvezéséhez a következők szükségesek:

1. Eredeti többnyelvű, Európai Uniós formátumú házassági anyakönyvi kivonat, melyet a konzulátus az iratokkal együtt megküld a hazai hatóságnak;

Ha a házasságot nem Olaszországban kötötték, a legtöbb esetben az eredeti okiratot kibocsájtó állam illetékes hatóságának diplomáciai felülhitelesítéssel vagy ún. Apostille tanúsítvánnyal kell ellátnia a házassági anyakönyvi kivonatot (pl. Málta);

2. Magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;

3. Kitöltött, mindkét fél által (férj, feleség) aláírt adatlap (Adatlap házasság hazai anyakönyvezése), amelyet kérünk a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. vezetéknév 2. keresztnév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.), nyomtatott betűkkel, magyarul kitölteni;

4. Amennyiben a magyar állampolgár a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapotú volt, annak igazolásáról szóló iratok és azok – szükség szerinti fordítása;

Elvált családi állapot igazolására: válásra vonatkozó (és jogerőre emelkedést kimondó) bírósági határozat vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat;

Özvegy családi állapot igazolására: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata;

5. Magyar állampolgárság igazolása: Érvényes útlevél/személyi igazolvány/honosítási okirat fénymásolata;

6. Nem magyar házastárs külföldi állampolgárságának igazolása (érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel);

7. A harmadik országbeli, külföldi állampolgárságú házastársnak a házasságkötést megelőző családi állapot igazolása. A családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni.  Az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával rendelkező házastárs esetében erre nincs szükség.

A házasság hazai anyakönyvezése díjmentes.

Ide tartozó nyomtatványok:

Adatlap – külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése