A külföldön felbontott házasságot Magyarországon anyakönyveztetni kell, az alábbiak szerint:

Külföldön kimondott válás magyarországi anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok:

  • Magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat;
  •  A válást igazoló eredeti házassági anyakönyvi kivonat a válás tényére vonatkozó bejegyzéssel.

Amennyiben a bontó ítéletet kimondó bírósági ítéletet csatolja igazolásként és a bontó ítéletet meghozó bíróság állama a házasság felbontásakor a Brüsszel II. rendelet hatálya alá tartozott, csak akkor lehet a válást bejegyezni, ha az ügyfél csatolja a bontóítélet mellett a Brüsszel II. rendelet mellékelte szerinti nyomtatványt.

  • Válást igazoló okirat hiteles fordítása;
  • Magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • Kitöltött és aláírt adatlap (Adatlap válás hazai anyakönyvezéséhez);
  • Magyar állampolgárság igazolása;

 Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben névváltoztatási kérelmet is be kell nyújtani.

Ide tartozó nyomtatványok:

Adatlap - külföldön történt válás hazai anyakönyvezése