Világélelmezési Program (World Food Programme – WFP) 

 

A FAO és az ENSZ által 1961-ben létrehozott WFP a világ legnagyobb humanitárius, élelmiszersegélyt nyújtó szervezete. Alapfeladata a természeti csapások és/vagy háborús konfliktusok okozta rendkívüli, szükséghelyzetekben humanitárius segítség nyújtása. Teljes egészében önkéntes felajánlások alapján dolgozik, a nemzeti kormányok készpénz és természetbeni felajánlásait összegyűjti, beszerzi az élelmiszereket és logisztikai rendszerén keresztül eljuttatja a rászorulók részére. A tagországok kormányai mellett szoros együttműködésben dolgozik a római székhelyű testvér-szervezetekkel (FAO, IFAD), valamint a nemzetközi civil szervezetekkel a Zéró Éhezés elérése érdekében. Az ENSZ család szervezetei közül (tevékenységéből adódóan) az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR)  és az UNICEF a szervezet természetes partnere.

A WFP évente mintegy 80 millió rászoruló ember részére nyújt segítséget, tevékenysége 75 országra terjed ki. A szervezet mintegy 11.500 főt foglalkoztat világszerte, nagy részük rendkívül nehéz körülmények között, a célországokban teljesít szolgálatot. Az éhezők részére nyújtott életmentő segélyek mellett jelentős a WFP szerepe az újjáépítés elősegítésében (élelmiszert munkáért programok) valamint a gyermekek iskoláztatásában (iskolai étkeztetés).

Néhány évtizede a fejlett országok (elsősorban az USA) élelmiszer feleslegeiket ajánlották fel a WFP-nek segélyként. Az elmúlt 5-10 évben változott a helyzet, az élelmiszerfelesleg nagy részéből a fejlett országokban bioüzemanyag lesz, ezért a felajánlások túlnyomó része készpénz formában érkezik, amelyből a WFP vásárolja meg a szükséges élelmiszereket. A szervezet (a tagországok nyomására) kiemelt figyelmet fordít a segélyezésre használt élelmiszerek helyben, vagy legalább a régióban való beszerzésére (táplálkozás-élettani, helyi kereslet-élénkítési és gazdaság-fejlesztési előnyök). A statisztikák szerint a beszerzések 79 %-a a fejlődő országokból származik. Magyarországról komolyabb mennyiségben a 90-es években a balkáni konfliktusok idején vásárolt a szervezet. 2013-ban a WFP 1,6 millió USD értékben vásárolt magyar étolajat, 2014-ben pedig kisebb mennyiségű étolajat és 30.000 tonna búzát, összesen mintegy 7,2 millió USD értékben.

A WFP a segélyprogramjai költséghatékonyabb végrehajtását szolgálja a még 2000-ben Brindisi-ben, az olasz kormány hozzájárulásából létrehozott UNHRD (UN Humanitarian Response Depot) nevű logisztikai központ, amelyet egy korábbi USA támaszpont által hátrahagyott terület és létesítmények rehabilitációja révén alakították ki. Ennek mintájára a 2014-15-ben átadott újakkal együtt már 6 hasonló logisztikai központ működik a világ különböző pontjain: Accra (Ghána), Brindisi (Olaszország) Las Palmas (Spanyolország), Panama City (Panama), Dubai (Egyesült Arab Emirátus), Subang (Malajzia). Valamennyit stratégiailag fontos helyen, jelentős kikötők, repülőterek és nagyobb úthálózatok közelében hozták létre.

A UNHRD jelenleg 66 szervezettel áll partner-kapcsolatban. Ezek részben ENSZ szervezetek, kormányzati ügynökségek, valamint nem-kormányzati humanitárius szervezetek (WFP, FAO, UNHCR, UNICEF, USAID, WHO, UNDP, Danish Refugee Council, Australian AID, Irish Aid, OCHA, Vöröskereszt és Vörös Félhold, Oxfam, PLAN International, stb.). A UNHRD központok partnereik rendelkezésére állnak a hét minden napján és a nap minden órájában. Biztosítják részükre a beszerzést, az ingyenes tárolást és kezelést, és az ún. gyorsreagálású csapatai (Rapid Response Teams) révén a szükséges technikai szaktudást. A központok válsághelyzet esetén képesek a kérés beérkezésétől számított 24/48 órán belül eljuttatni a legfontosabb segélyszállítmányokat a rászorulók részére. A raktár készletének naprakész nyilvántartása a partnerek számára is online elérhető, így a készletek gyors és rugalmas felhasználása biztosítható.

A UNHRD készlete jelenleg mintegy 400 különböző egységből, sürgősségi helyzetben szükséges eszközből, felszerelésből áll (sátrak, gyógyszerek, fogyasztásra kész ételek, generátorok, tábori konyhai eszközök, stb.). A UNHRD-t a WFP felügyeli és irányítja, fenntartásának a költségeit egyrészt donor-felajánlásokból, másrészt a partnerek részére nyújtott szolgáltatások díjaiból fedezi.
A UNHRD Brindisi központjában működik egy továbbképző részleg is, amely a partnerek (humanitárius ENSZ szervezetek, kormányzati és nem-kormányzati szervezetek) munkatársai részére biztosítja a terepmunkára való felkészülést. Több, vegyes összetételű csoportban folynak az általában 1 hetes továbbképzések. Ennek során a résztvevők végig egy szimulációs gyakorlat részesei, pl. egy földrengés vagy más humanitárius katasztrófa helyszínére érkezve kell megtenniük az első szükséges intézkedéseket, megszervezni a segélyek eljuttatásának és egyéb feladatoknak a logisztikáját. Egyszerű, tábori körülmények között dolgozva kell megoldaniuk a gyors és koordinált segélynyújtást. Egyedül a csapatok összetétele nem szimuláció, hiszen a résztvevők valóban a terepen tevékenykedő szervezetek munkatársai. Egy WFP EB tanulmányút résztvevőjeként a magyar Állandó Képviselőnek is lehetősége nyílt, hogy bekapcsolódjon a szimulációs gyakorlatba, mint a donor közösség képviselője.
A WFP munkáját egy 36 tagországból álló testület, a Végrehajtó Bizottság (Executive Board – EB) irányítja. A testület legfőbb tevékenysége a szervezet működésére vonatkozó szabályok meghatározása, az ezekre vonatkozó politikák megvitatása és jóváhagyása (resilience policy, purchase for progress policy, Gender policy, stb.). Ugyancsak az EB feladata az egyes sürgősségi projektek (részben utólagos) jóváhagyása, a fejlesztést, újjáépítést célzó projektek elfogadása, a szervezet költségvetésének jóváhagyása, a szervezet tevékenységének és az egyes projektek végrehajtásának az értékelése. Az EB tagjai az ország-csoportokból, az ún. Listákból kerülnek ki. Hazánk a Kelet-Közép-Európai országok csoportjához, az E-Listához tartozik. Egyik legújabb (agrár)diplomáciai sikerként Magyarországot beválasztották a Végrehajtó Bizottságba, a 2015. január 1-től kezdődő hároméves időszakra. A magyar Állandó Képviselő 2016-ban az 5 fős Bureau-nak is tagja. 

A WFP-vel való kapcsolataink továbbra is jók és kiegyensúlyozottak. Több magas szintű találkozó is volt az elmúlt években. 2014 márciusában Ertharin Cousin, a WFP ügyvezető igazgatója részt vett és felszólalt a Budapesten megrendezett Világfórum és Expo a Családi Gazdálkodásról záróeseményén és megbeszélést folytatott Fazekas Sándor miniszter úrral. A WFP-vel való együttműködésünk kiaknázatlan területe a kommunikáció, amely lehetővé tenné a szervezet tevékenységének jobb megismertetését. Ez mind a lakosság, mind a civil szervezetek aktívabb bevonására adna alkalmat. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2016. november 11-én folytatott megbeszélést Rómában Ertharin Cousin asszonnyal. Ertharin Cousin elismerését fejezte ki a Magyarország által a WFP részére nyújtott támogatásért, utalva mind a pénzügyi felajánlásokra, mind a szervezet irányító testületeiben végzett aktív magyar részvételre. Kiemelte a szervezet törekvését az életmentés mellett az életkörülmények tartós megváltoztatását célzó („moving from saving lives to changing lives”) programok megvalósítására, összhangban a Fenntartható Fejlődési Célokkal. Egyetértés volt a felek között a szíriai konfliktus következtében a menekülteknek és migránsoknak – a háborút követő hazatérését lehetővé tevő – a környező országokban való ideiglenes letelepítését és ellátását illetően.

Magyarország 2010-ig évi 65 ezer dollár összegű készpénz felajánlásával járult hozzá a WFP költségvetéséhez. Ezzel a kelet- közép-európai országok sorában sokáig az elsők voltunk, de ma már a csoportunkban szinte sereghajtónak számítunk. 2011-ben 15.000 dollárt FM hozzájárulás), 2012-ben 85.200 dollárt (35.000 Kenya, 50.200 Szíria), 2013-ban 47.170 ezer dollárt (10.000 FM hozzájárulás, 10.000 Közel-Keleti és Kelet-Európai Hivatal, 27.170 Dél-Szudán), 2014-ben 50.710 dollárt (10.000 FM hozzájárulás, 40.710 Szíria), 2015-ben 10.000 USD FM hozzájárulást és 300.000 euró utaltunk át a WFP részére a szíriai menekültek környékbeli országokban való ellátására. A magyar állampolgárságú alkalmazottak száma a szervezetben a legfrissebb adatok szerint 5 fő.