Általános tudnivalók

Az útlevél igénylésével kapcsolatos tájékoztatónkba megpróbáltunk minden szükséges és fontos szabályt, információt belefoglalni. Ha az alábbiak elolvasása ellenére további kérdései lennének, szíveskedjen e-mail útján (mission.roc@mfa.gov.hu) vagy telefonon (hétfőtől péntekig 9 és 13 óra között) megkeresni bennünket.

2009. június 28-ától Magyarország az ügyfél elektronikus ujjnyomatát is tartalmazó, második generációs útlevelet bocsát ki Európai Uniós kötelezettségvállalás alapján.

Gyakorlati tanácsok:

1. Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában célszerű benyújtani, ha akár az útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást terveznek. Ajánlatos az állandó lakcímük szerinti illetékes járási hivatalnál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy Interneten. Ennek részleteiről, az illetékes járási hivatal elérhetőségéről a következő helyen olvasható bővebben: www.nyilvantarto.hu/hu/utlevel.

Ön azt is kérheti, hogy az elkészült útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem a római nagykövetségre kézbesítsék. Fontos hangsúlyozni, hogy az útlevél elkészítési ideje nem tartalmazza a kézbesítési időt, így a gyorsabb (24 órás, 3 napos, 7 napos) magyarországi eljárás csak a magyarországi személyes átvételt garantálja ennyi időn belül, a külképviseletre postázást nem. A külképviseleten keresztül az útlevelek az útlevél elkészítését követően 3-4 hét alatt válnak kézbesíthetővé.

Amennyiben Magyarországon az útlevélkérelme benyújtásakor azt kérte, hogy azt Rómába, a külképviseletre továbbítsák, vagy egyéb okiratot kérelmezett Magyarországon, magyar hatóságnál és az okirat kiküldését a római külképviseletre kérte, az útlevél, illetve okirat kézbesítéséért 40 euró konzuli közreműködési díjat kell fizetni.

Kérjük, hogy amennyiben Magyarországról útlevet, vagy egyéb okiratot vár, úgy e-mailben küldje meg az alábbi adatokat a konzulátus e-mail címére (mission.roc@mfa.gov.hu):

név, születési dátum
pontos lakcím, telefonszám Olaszországban
milyen okmányt/okiratot vár Magyarországról
mikor adta be a kérelmét Magyarországon.

Az útlevél személyes átvétele:

ügyfélfogadási időben (kivéve a magyar és olasz ünnepnapok) a konzulátuson (nem kell időpontot foglalni);
kérjük, hogy az okmány átvétele előtt a 40 euró konzuli közreműködési díjat utalja át a számlánkra (INTESTATO: AMBASCIATA DI UNGHERIA; SWIFT: UNCRITM1B62; IBAN: IT68D0200805172000102909569)
az útlevél, egyéb okmány, okirat felvételéhez be kell mutatni az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlapot, valamint a kérelmező személyazonosításra alkalmas okmányát (útlevél, személyi igazolvány);
ha a kérelmező még rendelkezik érvényes útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel, annak átadása érvénytelenítés céljából (kérésre az érvénytelenített magánútlevelet visszaadjuk).
Az útlevél postázása:

A konzulátus Olaszországon belül és Máltára küld ki postai küldeményeket. Az útlevelek postai kiküldésének feltételei:

a számlaszámra 40 euró összegű konzuli közreműködési díj átutalása;
az útlevél kérelmezésekor kapott igénylőlap megküldése;
ha a kérelmező még rendelkezik érvényes útlevéllel vagy ideiglenes útlevéllel, annak megküldése az okmány érvénytelenítés céljából;
amennyiben a korábbi magánútlevelét visszakéri, úgy erre vonatkozó kérés.

2. Azok a magyar állampolgárok, akiknek a birtokában lévő útlevél vagy személyazonosító igazolvány lejárt, de Magyarországon érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkeznek, gondoskodjanak az érvényes okmány kiküldéséről, s amennyiben erre mód van, az előző pontban foglaltaknak megfelelően járjanak el.

3. Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek olaszországi vagy máltai tartózkodása alatt az úti okmányát a tervezett utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és dokumentumokkal igazolhatóan sürgősen Magyarországra kell utaznia, amely utazás nem halasztható, valamint azon magyar állampolgárok, akik Olaszországban vagy Máltán élnek, de sürgős hazautazás miatt az útlevéleljárásra biztosított várakozási időt nem tudják megvárni.

Az ideiglenes magánútlevél igényléséről lásd a honlap erre vonatkozó részét.

4. Aki csak teheti, olaszországi és máltai tartózkodásához mind érvényes útlevelét, mind pedig személyi azonosító igazolványát hozza magával. Javasoljuk, hogy irataikra különös gonddal vigyázzanak; a két okmányt célszerű külön helyen tartani. Tapasztalataink szerint sok állampolgárt ér lopás, elsősorban a nagyobb városokban, különösen zsúfolt helyeken (pályaudvarok, metró, busz, éttermek, kávézók, bevásárlóközpontok).

 

Magánútlevél igénylése a konzulátuson 12 év feletti kérelmezők esetében

1. A kérelem benyújtása

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, vagy elektronikusan, a főoldal ÜGYFÉLFOGADÁS menüpontján keresztül, vagy telefonon.

2. Az útlevéleljárás ideje, a kérelmezett útlevél kézhezvétele

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 30 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét. Sürgősségi eljárásra a konzulátuson beadott kérelemnél nincs lehetőség.

Az elkészült okmány kézbesítése az alábbiak szerint kérhető:

magyarországi lakcímre postázás
átvétel magyarországi okmányirodában
átvétel a Központi Okmányiroda ügyfélszolgálatán
személyes átvétel a római konzulátuson
postázás Olaszországban vagy Máltán található lakcímre.
A római konzulátusra történő kézbesítés ideje hozzávetőlegesen 4 hét, vagyis a konzulátuson beadott útlevélkérelem alapján az új útlevél ennek megfelelően átlagosan 8 héten belül érkezik meg a konzulátusra. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor. Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja az állampolgárságát, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevéleljárás ideje további átlagosan 10-16 héttel meghosszabbodik, de felhívjuk a figyelmet, hogy az állampolgárság-vizsgálat ennél sokkal hosszabb is lehet! A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevélkérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

3. Az útlevelek érvényességi ideje

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. A kivételes esetekben kiadott második magánútlevél érvényességi ideje legfeljebb 2 év.

4. Az útlevéleljárás díjának befizetése

banki átutalással, melyet kérünk, hogy az útlevélkészítés időpontja előtt három nappal tegyen meg. A megjegyzés rovatba az útlevél kérelmezőjének nevét kérjük feltüntetni. Számlaszámunk: INTESTATO: AMBASCIATA DI UNGHERIA; SWIFT: UNCRITM1B62; IBAN: IT68D0200805172000102909569.
Kérjük, hogy a díjakra vonatkozóan tekintsék meg a honlapon a díjtáblázatot is.

5. Az útlevélkérelem mellékletei:

a) Nagykorú (18 év feletti) állampolgár esetében

magyar állampolgárság igazolása érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal;
lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll);
egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: a honosítási okirat mellett ajánlott a születési anyakönyvi kivonat és/vagy a lakcímkártya;
érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában: fényképes, érvényes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány, amely a jelenlegi nevét tartalmazza (például vezetői engedély, külföldi ID, útlevél), ennek hiányában magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben házassági nevet visel);
ha az útlevelet más névre igényli, mint a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);
ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes magyar személyi igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, akkor a konzulátus hivatalból állampolgársági vizsgálatot indít – ehhez a formanyomtatványt helyben biztosítjuk;
ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről;
amennyiben még nem volt magyar útlevele, vagy személyi igazolványa, úgy előbb állampolgársági bizonyítványt kell beszereznie (lásd „Állampolgárság” a Közigazgatási ügyek között);
konzuli díj.

b) Kiskorú (12-18 év közötti) állampolgár esetében alkalmazandó további feltételek:

A kiskorúak esetében az előző pontban leírtak mellett további feltételeknek is meg kell felelni, melyek az alábbiak:

kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők személyazonosságának igazolására és az állampolgárság megállapítására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány;
kiskorúak esetében a magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben kötelezően bemutatandó (amennyiben a honosítás után még nem áll rendelkezésre a magyar születési anyakönyvi kivonat, úgy az eredeti – olasz, román, stb. –, a gyermek szüleinek nevét tartalmazó anyakönyvi kivonat is megfelelő);
a kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.
Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozatot tiszteletbeli konzulnak, vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie.

Abban az esetben, ha az egyik szülő tartózkodik csak Magyarországon, az Olaszországban élő szülő nyilatkozatot tehet, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy kiskorú gyermekük részére az útlevelet a másik szülő egyedül igényelje meg. A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes, telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor. A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni.

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat, a nyilatkozaton az aláírását erre felhatalmazott tiszteletbeli konzul, közjegyző hitelesítheti. Az irat magyarországi felhasználásához ebben az esetben a nagykövetség diplomáciai felülhitelesítésére van szükség. A felülhitelesítéssel ellátott iratot öt munkanapon belül postázzuk. Kérjük, hogy a dokumentumot kék tollal írja alá.

 

Magánútlevél igénylése a konzulátuson, 12 éven aluliak számára

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek részére továbbra is lehetséges ujjnyomatot nem tartalmazó útlevél iránti igény benyújtása a külképviselet útján. A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év. Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy kérjük, hogy a Születés hazai anyakönyvezése és az Útlevél igénylése újszülötteknek részt olvassák el először.

A kérelmet személyesen – előzetesen egyeztetett időpont alapján – és postai úton is be lehet nyújtani. Időpontot az elektronikus időpont-foglalási rendszeren keresztül, vagy telefonon keresztül lehet kérni. A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje már lejárt. Az új útleveleket Magyarországon állítják ki, az eljárás ideje 30 nap attól az időponttól számítva, amikor a nagykövetség az igényt továbbítani tudja a hazai útlevélhatóság részére. A 30 napba az útlevél kézbesítésének ideje (kb. 4 hét) nem tartozik bele. Az ügyintézési időt sajnos nem áll módunkban lerövidíteni. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Úti okmány iránti igény mellékletei:

lejárt vagy rövidesen lejáró útlevél;
a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
a kitöltött és aláírt úti okmány-igénylőlap;
mindkét szülő érvényes személyazonosításra alkalmas okmány, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél;
2 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére a konzuli osztályon nincs mód. A fényképek hátoldalára kérjük a nevet, a születési dátumot feltüntetni;
konzuli díj
Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell.

Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel.

Az igénylőlapon a szülői nyilatkozatot mindkét szülőnek alá kell írnia a Konzuli Osztály munkatársa, illetve – postai beadás esetén – az ezzel felhatalmazott tiszteletbeli konzul előtt.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az útlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie a konzulátuson, illetve a tiszteletbeli konzul előtt (magyarországi igénylés esetén az okmányirodában), vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, magyarországi gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt.

A kérelmek postai úton történő benyújtásának feltételei:

A kérelmek postai úton történő benyújtásának további feltételei vannak, amelyek nélkül arra nem kerülhet sor. Ezek a további feltételek az alábbiak:

a gyermek rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, illetve már volt korábban magyar útlevele;
közjegyzői vagy erre felhatalmazott tiszteletbeli konzuli hitelesítő aláírás és pecsét az úti okmány igénylésén;
a szülők érvényes okmány másolatainak (útlevél vagy személyi igazolvány) beküldése
az útlevél elkészíttetésének átutalása a számlaszámunkra (INTESTATO: AMBASCIATA DI UNGHERIA; SWIFT: UNCRITM1B62; IBAN: IT68D0200805172000102909569).

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a gyermek anyakönyvezését és útlevéligénylését egyszerre kell kezdeményezni (erről még lásd a Születés hazai anyakönyvezése rész).

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevéligénylését egyszerre kell kezdeményezni (erről még lásd a Házasság ill. a Születés hazai anyakönyvezése részt). A postai út ez esetben is lehetséges. Ilyenkor az útlevélkérelmet erre felhatalmazott tiszteletbeli konzul vagy közjegyző előtt kell aláírni és hitelesíttetni. Ha a szülők nem házasok és az apa még nem tett a konzul előtt érvényes apai elismerő nyilatkozatot, a kérelmet postai úton nem lehet beadni. Kérjük, hogy a tiszteletbeli konzul, illetve a közjegyző előtt tett aláírásokat kék tollal tegyék meg!

 

Magánútlevél igénylése újszülötteknek

1. Az útlevél kérelmezésének feltétele a születés magyarországi anyakönyvezése. E nélkül a gyermek magyar útlevelet nem kaphat. Ha csak olasz vagy máltai születési anyakönyvi kivonattal rendelkeznek, akkor az anyakönyvezést kell először kérni, de ezzel együtt a magyar szülőtől született gyermek részére magánútlevél igénylése is benyújtható. Kérjük, hogy az ehhez szükséges dokumentumokról szóló tájékoztatásunkat olvassák el a Születés hazai anyakönyvezése és az Útlevél igénylése 12 éven aluliaknak pontokba foglaltakat és az ott leírtak szerint járjanak el. A magyar anyakönyvi kivonat és az útlevél kb. 8-12 hét elteltével megérkezik a nagykövetség konzuli osztályán keresztül. Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a gyermek magyarországi anyakönyvezését a gyermek megszületése, illetve az olasz vagy máltai születési anyakönyvi kivonat kézhezvétele után haladéktalanul kezdeményezzék a konzulátuson.

2. Az újszülöttek magánútlevél iránti kérelmét a születés hazai anyakönyveztetésével együtt postai úton akkor tudjuk elfogadni, ha a szülők rendelkeznek magyar házassági anyakönyvi kivonattal, vagy az édesapa már tett apai elismerő nyilatkozatot. Ez esetben az útlevél igénylőlapot a konzulátus a szülők kérésére postai úton megküldi, s az útlevél igénylőlapot a szülőknek a tiszteletbeli konzul vagy közjegyző előtt kell aláírnia. Amennyiben az aláírásra közjegyző előtt kerül sor, a közjegyző aláírásának és pecsétjének felülhitelesítése szükséges, amelynek további konzuli eljárási díja van. Ezt az összeget – az útlevél készíttetésének díján felül – szintén át kell utalni konzulátusnak (INTESTATO: AMBASCIATA DI UNGHERIA; SWIFT: UNCRITM1B62; IBAN: IT68D0200805172000102909569).

3. A Magyarországra való hazatérés céljából kivételesen sürgős esetben a konzuli osztály ideiglenes magánútlevelet is ki tud állítani az olasz születési anyakönyvi kivonat alapján. Ez azonban csak valóban kivételes lehetőség, így nem arra szolgál, hogy hónapokkal a gyermek születése után a magyarországi hazajutást biztosítsa. Ilyen kivételes lehetőség például, ha a gyermek egészségi állapota, a szülők helyzetében beállt jelentős változás, vagy végleges hazatérési (Magyarországra költözés) szándék indokolja. Az ideiglenes okmány kiállításának szükségességét dokumentumokkal kell igazolni, így feltétlenül nézzék meg honlapunk erre vonatkozó részét is!

Amennyiben a gyermek mégis ideiglenes útlevéllel utazik haza Magyarországra, visszautazásra már csak állandó útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal lesz lehetőség. Magyarországon csak a magyar születési anyakönyvi kivonat birtokában állítják ki a gyermek útlevelét vagy személyazonosító igazolványát. A konzulátus semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a szülők döntése következtében a visszautazás az eljárási idő miatt nem lehetséges a tervezett időpontban. A szülőknek a kérelem benyújtásakor nyilatkozniuk kell ennek tudomásul vételéről.

4. A szülőknek tehát e kivételes megoldás esetén választási lehetősége van:

I. A születés anyakönyvezését és az állandó útlevél kiállítását a nagykövetségen keresztül kezdeményezik, de ezek kézbesítését magyarországi címre kérik; Magyarországra pedig konzuli osztályunk által kiállított ideiglenes magánútlevéllel utaznak haza az újszülöttel. Az utazást tehát úgy tervezzék, hogy szükség esetén be tudják várni Magyarországon az állandó útlevél megérkezését (kb. 10-16 hét).

II. A nagykövetségen keresztül kezdeményezik a születés anyakönyvezését, de az anyakönyvi kivonat kézbesítését magyarországi címre kérik; Magyarországra ideiglenes útlevéllel utaznak az újszülöttel. Ebben az esetben az állandó útlevél Magyarországon kérelmezhető az anyakönyvi kivonat alapján (az anyakönyvezés ügyintézési ideje kb. 6 hét).

a. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az útlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie az okmányirodában, vagy ha csak egyikük tartózkodik Magyarországon, az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, magyarországi gyámhatóság vagy útlevélhatóság (járási hivatal) előtt.

b. A külföldön született újszülöttek esetében sajnos előfordulhat, hogy a járási hivatal a születési anyakönyvi kivonaton kívül a gyermek állampolgárságát bizonyító más iratot is kér az útlevél kiállításához, tehát ezt a megoldást csak egészen rendkívüli esetben javasoljuk, illetve érdemes előzetesen érdeklődni az adott hivatalnál, hogy mire lehet számítani.

c. A Központi Okmányiroda 2012 június végén megváltoztatott gyakorlata miatt, ha Magyarországon kérik az anyakönyv alapján az útlevelet, vagy személyi igazolványt, minden esetben külön állampolgársági vizsgálatot folytatnak le, amely akár 2-3 hónappal meghosszabbíthatja az eljárást, s ezalatt a gyermek nem kap utazási okmányt, amellyel vissza tudna térni Olaszországba.

III. Ideiglenes útlevéllel hazautaznak az újszülöttel, és a születés anyakönyvezését hazautazást követően a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kezdeményezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az anyakönyvezés utóbbi esetben is viszonylag hosszú időt vehet igénybe (kb. 1,5 hónap), tehát ez a megoldás csak a hosszabb otthoni tartózkodás esetén lehetséges, rövid időre tervezett utazásnál nem.

IV. A születés anyakönyvezését Magyarországon meghatalmazott intézi, a szülők pedig ideiglenes útlevéllel hazautaznak a gyermekkel. E megoldás előnye, hogy a kész anyakönyvi kivonat birtokában gyorsabban lehet a gyermeknek otthon állandó útlevelet készíttetni.

Kérjük, hogy feltétlenül olvassák el a honlapunkon az ideiglenes úti okmányok kiállításának rendjére vonatkozó szabályokat is.

 

Elveszett, ellopott, eltűnt okmányok bejelentése és azok pótlása – ideiglenes magánútlevél

1. Amennyiben valamely magyar okmányát elvesztette, eltűnt, vagy ellopták azt, ennek tényét be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. A bejelentés megtétele különösen fontos azért, mert az okmányokkal bárki visszaélhet, s ebből – később, akár évek múlva – nagyon komoly kellemetlenségek támadhatnak. Amennyiben az okmányai elvesztését, ellopását, stb. nem jelenti be, a későbbiekben minden visszaélésért a felelősség Önt terheli. Kérjük, hogy a bejelentést először a helyi rendőrségen tegye meg, s ha jegyzőkönyvet kap, úgy azt is csatolja. A bejelentést a konzulátuson – ügyfélfogadási időben – személyesen is meg lehet megtenni. A nem személyesen tett, aláírt bejelentést csak postai úton, levélben lehet beküldeni. A bejelentést követően a konzulátus haladéktalanul gondoskodik az okmány letiltásáról a visszaélések elkerülése érdekében.


2. Amennyiben valamely korábban elveszett, eltűnt, vagy ellopott magyar okmányát megtalálta, ennek tényét be kell jelentenie a magyar hatóságok felé. A bejelentés módja a konzulátuson azonos az okmányok elvesztésének, eltűnésének, ellopásának bejelentésével. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy tapasztalataink szerint a megtaláltként lejelentett okmányokat nem mindig vezetik át megfelelően, így problémák adódhatnak a határon, illetve általában az okmány használatával. A legcélszerűbb az okmány előkerülése ellenére új okmány elkészíttetése.


3. Ideiglenes magánútlevél igénylése

I. Ideiglenes magánútlevél igénylése a rövid időre (turistáskodás, üzleti út, stb.) Máltára látogató magyar állampolgároknak

Az a magyar állampolgár, aki ott tartózkodása során elveszti úti okmányát vagy ellopják tőle ideiglenes úti okmányt (Emergency Travel Document) igényelhet a máltai útlevélhatóságtól. Ehhez először a máltai magyar Tiszteletbeli Konzulátust kell felkeresni (Flat 54, Regent House, Bisazza Street, Sliema, Malta – telefon: +356 21320 963), akik kiállítanak egy igazolást. Ezzel a máltai rendőrséghez lehet fordulni, ahol felveszik a jegyzőkönyvet. A kitöltött és a tiszteletbeli konzulátus által aláírt, lebélyegzett igénylőlappal lehet a máltai útlevélhatósághoz fordulni (Passport Office, Evans Building Merchants Street, Valletta – telefon: +356 222 09100).

II. Ideiglenes magánútlevél igénylése a rövid időre (turistáskodás, üzleti út, stb.) Olaszországba látogató magyar állampolgároknak

Ha a magyar állampolgár útlevelét, személyazonosító igazolványát ellopták, az elveszett, megrongálódott, vagy az okmány más okból utazásra nem használható, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet igényelhet a nagykövetség konzuli osztályán. Az úti okmány érvényességi idejét a gyakorlatban az utazáshoz igazodóan állapítjuk meg. Főszabály szerint nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet az Olaszországban élő (dolgozó, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak.


A hazautazási célú ideiglenes magánútlevél iránti kérelem mellékletei:

kitöltött és aláírt jegyzőkönyv, amelyet a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően (1. vezetéknév, 2. keresztnév) kérjük kitölteni és aláírni;
amennyiben rendelkezésre áll, kérjük a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány bemutatása;
az elveszett/eltulajdonított útlevélről vagy személyazonosító igazolványról szóló olasz rendőrségi jegyzőkönyv;
útlevél kiállításának illetéke;
annak dokumentálása, hogy az utazás sürgős (például bajba jutott turista visszafelé útra szóló repülőjegye).

Érvényes magyar okmányaik elvesztése/eltulajdonítása esetén javasoljuk, hogy lépjenek kapcsolatba Magyarország római konzulátusával. A személyi igazolvány vagy útlevél nélkül maradt magyar állampolgár részére a magyar konzulátus – szükség esetén -- ideiglenes magánútlevelet állít ki. 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazáshoz nem használható, ahhoz a végleges útlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a KEK KH Központi Okmányirodában, a körzetközponti jegyzőnél (járási hivatalban) vagy jegyzőnél.

További feltétel ideiglenes magánútlevél igénylésekor 18 év alatti személynek:

mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél vagy személyi igazolvány);
mindkét szülő jelenléte az alábbiakban leírtak szerint:
A 18 év alatti kérelmezők esetében az előzőekben leírtakon túlmenően felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ideiglenes magánútlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie a konzulátuson, vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, tiszteletbeli konzul, magyarországi gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. A turizmus céljából ideiglenesen Olaszországban tartózkodó gyermekek esetében a követelmények a gyermek érvényes útlevelének vagy személyi igazolványának elvesztése vagy ellopása esetén a konzul döntése alapján értelmezendők.

III. Ideiglenes magánútlevél kiállítása az Olaszországban élő (munkavállaló, tanuló, stb.) magyar állampolgároknak

Főszabály szerint nem állítunk ki ideiglenes magánútlevelet az Olaszországban élő magyar állampolgároknak. A tartósan Olaszországban élő magyar állampolgároknak állandó magánútlevelet kell igényelnie, ideiglenes magánútlevelet rendkívüli kivételes helyzetektől eltekintve nem állítunk ki. A magánútlevél, illetve személyi igazolvány érvényességi idejének figyelemmel kísérése minden állampolgár saját felelőssége. Nem állítunk ki tehát ideiglenes magánútlevelet azért, mert az itt élő magyar állampolgárnak lejártak az iratai s emiatt nem tudja igazolni magát. Az állampolgár figyelmetlensége miatt bekövetkező helyzetek kezelése nem történhet ideiglenes magánútlevéllel.

A tartósan Olaszországban tartózkodó magyar állampolgároknak az alábbi kivételes esetekben állítunk ki ideiglenes magánútlevelet magyarországi hazatérés céljából:

1. a magyar állampolgár élethelyzetében beállt hirtelen változás miatt véglegesen haza kíván térni Magyarországra és nincs lehetősége a magánútlevél elkészültét kivárni;

2. a magyarországi utazást sürgős élethelyzet indokolja például haláleset, bírósági, hatósági idézés, stb.);

3. újszülött esetében – sürgős ok miatt – nincs lehetőség a magyarországi anyakönyvezés és a magánútlevél elkészültének kivárására;

4. ha újszülött magyarországi anyakönyveztetését Magyarországon kívánják lefolytatni, illetve az anyakönyvezési eljárás végét ott kívánják megvárni

5. ha a kérelmező nem tudja teljesíteni a magánútlevél kiadásának feltételeit;

6. ha a kérelmezőnek sürgősen szükséges az útlevél vagy személyi azonosító igazolvány és ezért Magyarországon szeretné azt beszerezni (beleértve ebbe azt az esetet is, ha a magánútlevél kérelem beadására a konzulátusi várakozási időt nem kívánja kivárni).

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem nem adható be hónapokkal az utazás előtt, csak az azt közvetlenül megelőző legfeljebb 15 nappal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az úti okmány kiállítása fennállásának (dokumentummal igazolt) feltételeiről a konzul dönt.