Magyarország és más államok közötti kereskedelmi, gazdasági, kulturális, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása, továbbá állampolgáraik, jogi személyeik és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteik érdekeinek képviselete és védelme céljából külföldön tiszteletbeli konzuli tisztviselők által vezetett magyar konzuli képviseletek működnek.

Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjének a fogadó vagy harmadik állam azon állampolgára, illetőleg a fogadó államban élő az a magyar állampolgár jelölhető, aki közmegbecsülést élvez, továbbá társadalmi állása, vagyoni helyzete, büntetlen előélete, képzettsége révén alkalmas az e tisztséggel járó feladatok teljesítésére, és vállalja azok ellátását.


Olaszországban és Máltán a következő városokban találhatóak tiszteletbeli konzulátusok:

BOLOGNA
Miliczky Erzsébet, tiszteletbeli konzul
Via Santa Caterina, 55 
40123 Bologna 
Tel./Fax: 051-9914536
E-mail: consolato.bo@gmail.com 

CAGLIARI 
Pinna Gábor, tiszteletbeli konzul
Via Sonnino, 139
09127 Cagliari
Tel: 070-659522
Mobil: 345 378 3788
Fax: 070-659423
E-mail: consolatoungheriasardegna@hotmail.it

FIRENZE 
Ungár Ferenc, tiszteletbeli konzul
Via Belgio, 2 
50126 Firenze 
Tel./Fax: 055-6531817 
E-mail: consolatoungheriafirenze@gmail.com

NÁPOLY
Amatucci, Andrea, tiszteletbeli konzul
Via Toledo, 156 
80134 Napoli 
Tel: 081-5511115 
Fax: 081-5523953
E-mail: consolato.ungheria@virgilio.it 

PALERMO 
Santamarina-Sótyi, Adelaide, tiszteletbeli konzul
Viale delle Alpi, 30 
90144 Palermo 
Tel./Fax: 091-6850947 
E-mail:msanta@iol.it
Circoscrizione: Palermo, Caltanissetta, Enna, Trapani

TORINO 
Martorelli, Renato, tiszteletbeli konzul 
Via Ettore De Sonnaz, 11 
10121 Torino 
Tel: 011-5165111 
Fax: 011-5626238 
E-mail: consolato.ungto@studioferreri.it, avv.martorelli@iol.it 

TRIESZT 
Rossi Illy, Anna, tiszteletbeli konzul 
Via Francesco Parisi, 14 
34147 TRIESTE 
Tel: 040-8330477 
Fax: 040-3890492 
E-mail: consolau@illy.it 

VELENCE
Zoppas, Enrico, tiszteletbeli konzul
S.Croce, F.ra S. Chiara 510 
30135 VENEZIA 
Tel: 041-5239408 
Fax: 041-5225632 
E-mail: ungheria.venezia@libero.it 

VERONA 
Pintér Lajos, tiszteletbeli konzul
Via Leoncino,30 
37124 Verona 
Tel: 045-8349348 
Fax: 045-8074095 
E-mail: lajos.pinter35@gmail.com, lajos.pinter@alice.it

A firenzei tiszteletbeli főkonzul és a palermói tiszteletbeli konzul az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet alapján, a külügyminiszter felhatalmazásával konzuli tanúsítványt állíthat ki a következő esetekben:
1. a magyar állampolgár és jogi személy jognyilatkozatairól vagy jogügyleteiről külföldön készült, továbbá a Magyarországon felhasználásra kerülő magánokiraton lévő névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a tiszteletbeli konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője a tiszteletbeli konzuli tisztviselő jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el,
2. arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező,
3. magyar állampolgár életben létéről.
A nápolyi, bari és cagliari tiszteletbeli konzuloknak nincs felhatalmazása arra, hogy a fent felsorolt tanúsítványokat kiállíthassák.

 

MÁLTA, SLIEMA
Dr. Soler, Michael, tiszteletbeli konzul
SLM 16 Flat 54 Regent House Bisazza Street
Tel: +35621320963
Fax: +35621320962
E-mail cím: msoler@daystar.com.mt

A máltai tiszteletbeli konzulnak nincs külügyminiszteri felhatalmazása arra, hogy az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet alapján konzuli tanúsítványt állítson ki névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, magyar állampolgár életben létéről vagy arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező. Ezekben az esetekben a területileg illetékes konzulátus vagy főkonzulátus áll az ügyfelek rendelkezésére.