Magyarország és más államok közötti kereskedelmi, gazdasági, kulturális, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása, továbbá állampolgáraik, jogi személyeik és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteik érdekeinek képviselete és védelme céljából külföldön tiszteletbeli konzuli tisztviselők által vezetett magyar konzuli képviseletek működnek.

Magyarország tiszteletbeli konzuli tisztviselőjének a fogadó vagy harmadik állam azon állampolgára, illetőleg a fogadó államban élő az a magyar állampolgár jelölhető, aki közmegbecsülést élvez, továbbá társadalmi állása, vagyoni helyzete, büntetlen előélete, képzettsége révén alkalmas az e tisztséggel járó feladatok teljesítésére, és vállalja azok ellátását.


Olaszországban és Máltán a következő városokban találhatóak tiszteletbeli konzulátusok:

BOLOGNA
Dr. Miliczky Erzsébet, tiszteletbeli konzul
Via Francesco Petrarca 2.
40136 Bologna 
Tel./Fax: +39 331 402 1400
E-mail: consolato.bo@gmail.com  

 

CAGLIARI 
Dr. Gábor Pinna, tiszteletbeli konzul
Via Sonnino, 139
09127 Cagliari
Tel: +39 070-659423
Mobil: +39 345 378 3788
E-mail: consolatoungheriasardegna@hotmail.it

 

FIRENZE 
Prof. Ungár Ferenc, tiszteletbeli főkonzul
Via Belgio, 2 
50126 Firenze 
Tel./Fax: +39 055-6531817 
E-mail: consolatoungheriafirenze@gmail.com

 

GENOVA
Dr. Giuseppe Michele Giacomini, tiszteletbeli konzul
Conte & Giacomini Avvocati
Viale Padre Santo, 5 int. 8
16122 Genova
Tel: +39 010/8985800
Fax:+39 010/8315285
E-mail: consolatoonorarioungheria@contegiacomini.net

 

NÁPOLY

Ing. Vittorio Genna, tiszteletbeli konzul

Mostra d'Oltremare di Napoli

Viale J. F. Kennedy, 54

80125 Napoli

Tel: +39 081/3036340; +39 349 0873427

Fax:+39 081/3036310

E-mail: segreteria@consolatoungherianapoli.comconsole@consolatoungherianapoli.com

Weboldal: www.consolatoungherianapoli.com

 

 

TORINO 
Dr. Renato Martorelli, tiszteletbeli konzul 
Via Montecuccoli, 9 
10121 Torino 
Tel.: +39 011-417241 
Fax: +39 011-4172422 
E-mail: consolatounghereseto@fieldfisher.com

 

VELENCE

Dr. Enrico R. Zoppas, tiszteletbeli főkonzul
S.Croce, F.ra S. Chiara 510 
30135 Venezia
Tel.: +39 041-5239408 
Fax: +39 041-5225632 
E-mail: ungheria.venezia@sanbenedetto.it

 

VERONA
Prof. Dr. Pintér Lajos, tiszteletbeli főkonzul
Via Leoncino,30 
37124 Verona 
Tel.: +39 045-8349348/ +39 3485607650

Fax: +39 045-8074095 
E-mail: lajos.pinter@alice.it

 

A firenzei tiszteletbeli főkonzul, a nápolyi, a cagliari és a palermói tiszteletbeli konzul az 1/2002. (1.23.) KüM - IM együttes rendelet alapján, a külügyminiszter felhatalmazásával konzuli tanúsítványt állíthat ki a következő esetekben:
1. a magyar állampolgár és jogi személy jognyilatkozatairól vagy jogügyleteiről külföldön készült, továbbá a Magyarországon felhasználásra kerülő magánokiraton lévő névaláírás vagy kézjegy valódiságáról, amennyiben azt a tiszteletbeli konzul előtt személyesen megjelent fél vagy a jogi személy felhatalmazott képviselője a tiszteletbeli konzuli tisztviselő jelenlétében írja alá, vagy az okiraton szereplő aláírását a sajátjának ismeri el,
2. arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező,
3. magyar állampolgár életben létéről.