Aláírás hitelesítése

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie, s azt meg kell küldenie e-mailen, szerkeszthető dokumentumként (word.doc(x)) a mission.roc@mfa.gov.hu címre.

Az aláírása hitelesítésének alapfeltétele, hogy személyesen megjelenjen, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes, telefonos időpont-egyeztetés alapján kerülhet sor. A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával lehet igazolni. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Más okmányt a személyazonosításra nem tudunk elfogadni.

Az aláírás hitelesítése konzuli díj köteles. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítanunk. Kérjük, hogy a díjat a konzulátus számlaszámára utalja át előzetesen (SWIFT: UNCRITMM; IBAN: IT51E0200805001000105044349; számla tulajdonosa: AMBASCIATA DI UNGHERIA) . A megjegyzés rovatban kérjük, tüntesse fel nevét és kérésének tárgyát (hitelesítés).

Amennyiben az aláírás cég (illetve más szervezet) képviselőjeként történik, minden esetben be kell mutatni vagy a 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt.

 

Fordítás hitelesítése

A konzulátus magyar nyelvről olaszra és angolra, illetve olasz és angol nyelvről magyarra készült fordításokat hitelesít. Nagy terjedelmű fordításokat (szerződések, műtéti leírások, stb.) nem áll módunkban készíteni. Amennyiben ilyenre van szüksége, szívesen adunk javaslatot telefonon az olaszországi fordítók elérhetőségével kapcsolatban és ajánljuk továbbá a magyarországi Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát (www.offi.hu).

A fordítás hitelesítése céljából a lefordított okmányt, szöveget be kell nyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti konzuli ügyfélfogadás során, telefonon előre egyeztetett időpontban, vagy postai úton. A konzulátus csak olyan fordítást hitelesít, amely megfelelő minőségű, eleget tesz az olasz, angol, magyar nyelv helyesírási, nyelvhelyességi szabályainak, s amelyben az egyes hivatalok és hivatalos szervek, jogszabályi helyek az adott nyelvben elfogadott formában szerepelnek.

Postán benyújtott kérelem esetén a díjat a konzulátus számlaszámára kell befizetni. A fordítás hitelesítésekor a fordítást a konzuli tisztviselő a lefordított irattal összefűzi. Ha nem óhajtja, hogy a fordítás az eredeti irattal (bizonyítvány, oklevél, anyakönyvi kivonat, stb.) össze legyen fűzve, akkor másolattal is kérheti a csatolást. Amennyiben ez esetben a másolatot is kéri hitelesíteni, ezt levelében jelezze, s a konzuli díjat ennek megfelelően rója le (lásd következő pont). Postán továbbított kérelem esetén kérjük, tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét is a csatolt levélben.

 

Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését mind személyesen az ügyfélfogadás során, mind pedig postai úton lehet kérelmezni. A kérelem személyes benyújtására csak előzetes, telefonon egyeztetett időpontban van lehetőség. Postán benyújtott kérelem esetén a díjat a konzulátus számlaszámára kell átutalnia.

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. A másolat hitelesítése konzuli díj köteles. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredetit mindig küldje meg, amelyet a hitelesített másolattal visszaküldünk.

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. A hiteles másolat készítése szintén konzuli díj köteles. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredetit mindig küldje meg, amelyet a hitelesített másolattal együtt visszaküldünk.