Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and Agriculture Organisation - FAO)

 

Magyarország számára a FAO-val való együttműködés kiemelkedő jelentőségű. A FAO az egyik legrégebben létrehozott ENSZ szakosított szervezet, 2015-ben ünnepelte létrehozásának 70. Évfordulóját. Ez a FAO-magyar kapcsolatok tekintetében is számvetésre kötelez. Magyarország számos projekt kedvezményezettjeként értékes szakmai és anyagi segítséget kapott a FAO-tól a 70-es, 80-as és 90-es években. EU csatlakozásunk óta Magyarország donorként szerepel, az utóbbi időszak fontos vívmányaként pedig Budapest a „FAO második fővárosának” tekinthető az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatal és a Közös Szolgáltató Központ Magyarországra kerülésével. Az erről szóló Megállapodás értelmében a szervezet elismert tagjaként számos területen folytatunk együttműködést. A FAO és a Magyar Kormány által aláírt Megállapodásban foglalt kötelezettségek (Letéti Alapok, Partnerségi Keret megállapodás, Ösztöndíjas Program, stb.) pontos és következetes végrehajtása rendben zajlik.

A budapesti FAO Európai és Közép Ázsiai Regionális Hivatalnál kb. 40, valamint a Közös Szolgáltató Központban mintegy 130 magyar alkalmazott dolgozik, valamennyien a FAO ún. general service staff részeként végzik munkájukat. Rajtuk kívül a FAO Központjában jelenleg 4 magyar szakember (professional staff) dolgozik hosszú távú szerződéssel, valamint több fiatal magyar szakértő konzultánsként. Az egyes országok képviseltségének földrajzi megoszlására vonatkozó kalkulációban a konzultánsokat, az adminisztratív besorolásban (general service staff) és a terepen (field projects) foglalkoztatottakat azonban nem veszik figyelembe. Így Magyarország 4 fővel az ún. megfelelően képviselt státuszban van. Ez azt is jelenti, hogy jelenleg meglehetősen nehéz újabb magyar alkalmazottak felvétele állandó státuszra, mivel a státuszok betöltésekor az alulképviselt országok előnyt élveznek. 

A FAO-val a szakmai együttműködés fontosságát és hasznosságát jól szolgálja a FAO Magyar Nemzeti Bizottság Budapesten évente megrendezett ülése, amely lehetőséget ad a szervezetben folyó munka ismertetésére és eszmecserére a magyar együttműködések bővítési lehetőségeiről. Napirenden van a FAO római központjában a magyar jelenlét erősítése. A FAO-boltban a tipikus magyar élelmiszerek, italok bemutatása, értékesítése szimbolikus értékkel bír, a beszállítás lehetőségeiről szóló tárgyalások folyamatban vannak. Felvetődött továbbá egy magyar szoba vagy pihenőhely kialakítása, elkezdődtek erről is az egyeztetések.

A FAO szűkebb irányító testülete a 49 tagú FAO Tanács, amely fontos szakmai-politikai kérdések megvitatásához biztosít semleges vitafórumot. Kiemelkedő szakmai és agrárdiplomáciai siker, hogy Magyarország hosszú idő után ismét tagja volt a FAO Tanácsnak a 2013. június - 2016. június közötti időszakban. Ez nagy megtiszteltetést jelentett és egyben lehetőséget a FAO-ban a magyar érdekek fokozott érvényesítésére. 

A FAO munkájában nagy jelentősége van az Állandó Képviselők regionális csoportjainak, amelyek az egyes kontinensek FAO tagországait tömörítik. Az Európa valamennyi tagállamát érintő ilyen fórum az Állandó Képviselők Európai Regionális Csoportja (European Regional Group – ERG). Ez a fórum kiemelt jelentőséggel bír Európában, hiszen a FAO tevékenysége alapvetően az EU-n kívüli országokra koncentrálódik. Ennek a csoportnak az elnöke 2015. I. félévében a magyar Állandó Képviselő volt.
Az EU tagországok Állandó Képviselői számára a FAO irányító testületi és szakmai bizottsági üléseire való felkészülés fontos része az EU koordinációs egyeztetés is, amelyet havonta több alkalommal tartanak, részben Rómában, részben Brüsszelben. 

Az elmúlt években a FAO-ban több fontos, magas szintű rendezvényt tartottak.Nemzetközi agrárpiaci kérdésekről Miniszteri Tanácskozást rendeztek Rómában 2014. október 6-án, a FAO Termék Bizottság (Committee on Commodity Problems - CCP) üléséhez kapcsolódóan, több mint 30 miniszter vagy államtitkár részvételével. Magyar részről Feldman Zsolt helyettes államtitkár vezette a delegációt és szólalt fel az ülésen, ahol a mezőgazdasági termékek árainak szélsőséges ingadozása, valamint az ezek hatásait mérséklő legfontosabb nemzeti és nemzetközi intézkedések voltak napirenden. 2014. október 27-28-án Rómában tartotta a FAO a Családi Gazdálkodás Nemzetközi Éve záróeseményét egy Globális Párbeszéd keretében. Mivel a nemzetközi év nyitóeseményeként 2014 márciusában Magyarország szervezte a Világfórum és Expo a Családi Gazdálkodásról című rendezvényt Budapesten, így Fazekas Sándor miniszter volt a záróesemény felkért szónoka, aki kétoldalú megbeszélést is folytatott a FAO főigazgatójával. 

A FAO és a WHO közös szervezésében 2014 novemberében rendezték a FAO Központjában, Rómában a II. Táplálkozási Világkonferenciát (2nd International Conference on Nutrition – ICN2), 22 évvel az első ICN után. A konferencián egyhangúlag elfogadták az ún. Római Nyilatkozatot, valamint az abban foglaltak végrehajtására vonatkozó Cselekvési Tervet, amelyek véglegesítését több hónapos, intenzív egyeztető munka előzte meg. Az ICN2 rendezvényen 172 ország képviselői vettek részt, 100 fölött volt a miniszteri vagy annál magasabb szintű delegációk száma. A Konferencián felszólalt Ferenc Pápa, aki a szolidaritás fontosságáról beszélt és azonnali, konkrét cselekvést sürgetett.  A magyar delegációt Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára vezette. Felszólalásában a Magyar Kormánynak az egészséges táplálkozás támogatása és népszerűsítése területén tett legfontosabb intézkedéseit, s az elért konkrét gyakorlati eredményeket ismertette. 

2014. december 5-én, a Talajok Világnapján szervezték a Talajok Nemzetközi Éve 2015 nyitóeseményét Rómában. Az ünnepség keretében Thaiföld és Magyarország talajszelvényt adományozott a FAO-nak.
2015. január 19-23. között rendezték Rómában a FAO Mezőgazdasági Célú Génforrások Bizottságának ülését. A bizottság ülésének napirendjén több szakmai kérdés szerepelt. Ezekről az EU tagországok előzetesen kialakították közös álláspontjukat. Úgy döntöttek, hogy a témák jelentőségére tekintettel, a nagyobb hatás elérése érdekében az egyes napirendekhez nem az EU, hanem a kontinens valamennyi országát tömörítő Európai Regionális Csoport (ERG) készíti és ismerteti a közös álláspontot. Ennek megfelelően az ERG elnöki feladatokat ellátó magyar delegáció rendszeres koordinációs értekezleteket tartott a hozzászólások véglegesítése céljából.

A FAO legfőbb döntéshozó szerve a kétévente tartott Konferencia. A legutolsó ülését Rómában, a szervezet központjában rendezték 2015. június 6-13. között, 191 ország delegációja, több, mint 100 miniszter, valamint 16 ország állam- vagy kormányfője, helyettese illetve a spanyol királyné részvételével. Ferenc Pápa audiencián fogadta a delegációk vezetőit. A Konferencia egyik legfontosabb döntése a FAO főigazgató újraválasztása volt. José Graziano da Silva a szavazáson jelenlevő 182 ország szavazatából 177-et kapott, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett. A főigazgató újraválasztása kedvező fejlemény a FAO működésének szempontjából, hiszen biztosítja a folyamatosságot. Graziano újraválasztása várható volt, legfeljebb az eddig példa nélküli támogatottsága okozhatott bizonyos meglepetést. Magyarország az elsők között jelezte és hozta nyilvánosságra támogatását az újraválasztáshoz. Fontos momentum volt, hogy Fazekas Sándor miniszter úr az Európai Regionális Csoport nevében gratulálhatott a főigazgatónak és rövid személyes megbeszélést is tudtak folytatni. Magyarország számára Graziano újraválasztása biztosítékot jelent a szervezettel való harmonikus együttműködés folytatása szempontjából. A Konferencia jóváhagyta a Szervezet 2016-17. évekre szóló kétéves munkaprogramját és költségvetését. A költségvetés szintjéről megszületett kompromisszum reálértéken növekedést nem tartalmaz, az inflációt is csak részben követi, így tükrözi a legszigorúbb állásponttal rendelkező országok (Európa, Észak-Amerika, Ausztrália) törekvéseit, ráadásul a FAO vezetése és a fejlődő országok számára is elfogadható módon. Az európai (és a Régió elnökeként a magyar) tárgyaló delegáció számos elismerést kapott mind a FAO vezetésétől, mind a tagországoktól, mivel a költségvetési tárgyalásokon aktív és konstruktív szerepvállalásával hozzájárult a sikeres konszenzushoz. 

A FAO költségvetés megszavazott szintje a 2016-2017-es bienniumra 1.035.749.000 USD. Ezt mindig az előző időszak EUR/USD átváltási aránya (1 EUR=1,30 USD volt a 2014-15-ös időszakra) alapján tervezik és szavazzák meg. A költségvetés USD és EUR összegekből tevődik össze, ennek a megosztása most 546,399,000 USD és 376,423,000 EUR. A költségvetés euró részét a 2016-17-re érvényes átváltási aránnyal (1 EUR=1,22 USD) átszámolva, végül a 1.005.635.000 USD összeg jön ki (az előző kétéves időszakban ez 1.005.684.000 USD volt, azaz gyakorlatilag változatlan maradt).

2016 a Hüvelyes Növények Nemzetközi Éve (IYP 2016). Az ünnepélyes megnyitót 2015. november 10-én tartották a FAO római székházában. Az Irányító Bizottságban az európai régió képviselője Törökország, helyettese Magyarország. Az IYP 2016 keretében számos rendezvényt tartottak világszerte, Magyarországon 2016. Szeptember 29-én rendeztek egy szakmai konferenciát Fazekas Sándor miniszter úr és Vladimir Rakhmanin, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Képviselője részvételével.
2016. május 4-6. között tartották a kétévente megrendezésre kerülő FAO Európai Regionális Konferencia 30. ülését a törökországi Antalya-ban. Az ülés házigazdája a Konferencia elnöki tisztét is ellátó Faruk Çelik török élelmiszerügyi, mezőgazdasági és állattenyésztési miniszter volt. A magyar delegációt Dr. Nagy István miniszterhelyettes vezette, aki részt vett és hozzászólt a miniszteri kerekasztal ülésén, amit a Fenntartható Fejlődési Céloknak az európai és közép-ázsiai mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól tartottak. Nagy István kétoldalú megbeszélést folytatott Graziano da Silva FAO főigazgatóval is.
Május 11-én a FAO székházban tartották a FAO - Nobel Béke Díjasok a Békéért és az Élelmezésbiztonságért Szövetség megalapítási ceremóniáját. José Graziano da Silva FAO főigazgató négy Nobel Béke díjas személyiséget hívott meg, akik a Szövetség alapítói lettek. A főigazgató felkérte őket, hogy tapasztalatukkal, tanácsaikkal segítsék a FAO munkáját, annak érdekében, hogy az éhezés ne idézzen elő újabb konfliktusokat, és ahol háború van, ott a jobb élelmiszer ellátás segítse elő az újjáépítést és a béke hosszú távú fenntartását, a fenntartható fejlődést. A főigazgató ötödikként megemlítette a szintén Nobel Béke díjas, nemrég elhunyt Teréz anyát is, mint a béke és az elesettek támogatásának egyik legkiválóbb harcosát.

A bangladeshi Muhammad Yunus professzor, 2006-ban kapott Nobel Béke díjat a Grameen Bank megalapításával a mikrohitelek és a mikrofinanszírozás terén végzett tevékenységéért. Ezzel a legszegényebb országokban tette lehetővé a gazdasági és társadalmi fejlődést.
Oscar Arias Sánchez, volt Costa Rica-i elnök, 1987-ben kapott Nobel Béke díjat a Közép-Amerikát azokban az években sújtó polgárháborúk elleni fáradhatatlan erőfeszítéseiért. Béketervét Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras és Nicaragua is elfogadta.
Tawakkol Karman Jemenből a nők jogaiért harcoló aktivista és békeharcos. 2011-ben vette át a Nobel Béke díjat a nők biztonságáért hirdetett erőszakmentes küzdelemért. 
Betty Williams 1976-ban kapott Nobel Béke díjat a 70-es években az Észak-írországi belső harcok megfékezése érdekében végzett munkájáért. A Community of Peace People nevű szervezet társ-alapítója, amelyet a katolikus-protestáns viszály ellen hoztak létre.

A Világ Élelmezés-biztonsági Bizottság (Committee on World Food Security) 2016. évi ülését október 17-21. között tartották Rómában, a FAO központjában. Az ülésszakon részt vett 116 ország kormányának delegációja, valamint a tudományos, a civil és a privát szféra nemzetközi szervezeteinek képviselői is.
November 23-25. között José Graziano da Silva FAO főigazgató Magyarországra látogatott a Budapesten az FM és az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatal által közösen szervezett Nemzetközi Agroökológiai Szimpóziumon való részvétel és a Gödöllői Szent István Egyetemen díszdoktori cím átvétele alkalmából. A főigazgató kétoldalú megbeszélést is folytatott Fazekas Sándor miniszter úrral a magyar-FAO kapcsolatokról, a jövőbeni együttműködésről.