A Western Union gyorsátutalási szolgáltatás

A Western Union gyorsátutalási szolgáltatás számos magyarországi bankfiókban, postahivatalban, bevásárlóközpontban, szupermarketben, illetve utcai pénzváltónál elérhető szolgáltatás. E szolgáltatás jelenleg több mint 195 országban, mintegy 150.000 szolgáltató helyen vehető igénybe, melyek közös hálózatot alkotnak. A hálózat minden tagja közvetlen belépési lehetőséggel rendelkezik egy központi adatbázisba. Ha a hálózat bármely pontjáról tranzakciót küldenek, azt bármelyik ügynökség lehívhatja kifizetésre. A szolgáltatás technikai háttere biztosítja, hogy az átutalásoknak gyakorlatilag nincs átfutási idejük, az átutalt összeg szinte azonnal elérhető. A széles külföldi és belföldi hálózatnak köszönhetően pedig a bajba jutott magyar állampolgár otthoni hozzátartozója a Western Union logóval ellátott bármelyik szolgáltatónál igénybe veheti a szolgáltatást anélkül, hogy Budapestre kellene utaznia. A bajba jutott állampolgár számára ugyanakkor kedvező, hogy nem kell személyesen felkeresnie az esetleg távol fekvő külképviselet székhelyét, az átutalt összeghez tartózkodási helye közelében hozzájuthat. További előny, hogy a tranzakció jeligére is lebonyolítható, ha például a kedvezményezett elvesztette személyazonossága igazolására szolgáló okmányát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a pénzküldést megelőzően a külföldön tartózkodó hozzátartozóval tisztázzák, hogy milyen okmánnyal rendelkezik. Felhívjuk a figyelmüket továbbá arra is, hogy a pénz küldésekor pontosan tisztázzák mekkora összeget kívánnak a címzettnek eljuttatni, mert az átváltási árfolyamon veszteségek keletkezhetnek. Fontos ezen kívül kiemelni, hogy a szolgáltatás nem ingyenes, azért a szolgáltató jutalékot számít fel. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket is tisztázzák a pénz elküldése előtt.

Egyes országokban a szolgáltató helyek funkcióját széles fiókhálózattal rendelkező pénzintézetek töltik be, s számos országban működik pénzintézeti tevékenységet egyébként nem folytató szolgáltató hely is. Olaszországban számtalan helyen elérhető a szolgáltatás, a nagyobb pályaudvarok, buszállomások környékén általában késő estig. Minderről részletesen tájékozódhat a http://www.westernunion.com/ honlapon.

 

Hazatérési kölcsön

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. tv. 5. § (3)-(4) bekezdései értelmében a konzuli szolgálat nevében eljáró konzuli tisztviselő, amennyiben a hazatérés elősegítésének más módjára nincs lehetőség, és a késedelem súlyos érdeksérelmet okoz, az ügyféllel kötött hatósági szerződés alapján hazatérési kölcsönt nyújt, amely adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Hazatérési kölcsön kizárólag magyar állampolgárnak, főszabályként a Magyarország területére történő hazatérés elősegítése érdekében nyújtható.

A hazatérési kölcsönt el kell határolni a kiskorú személy és kísérője, illetve várandós anya Magyarországra történő hazatérése esetén az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által nyújtott anyagi támogatástól. Utóbbi akkor igényelhető, ha az ideiglenesen külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya vagy gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatérése a gyermek, a méhmagzat vagy a gondnokolt védelme érdekében elengedhetetlen.

A hazatérési kölcsön nyújtása csak és kizárólag akkor merülhet fel, ha a kérelmező hazatérése saját erőből, vagy más, a rendelkezésére álló külső forrásból nem oldható meg. Az eljárás során a kérelmező köteles a konzullal együttműködni, a kért információkról, adatokról a konzult a valóságnak megfelelően tájékoztatni. Amennyiben ezt elmulasztja, illetve a konzult szándékosan megtéveszti, ez alapot ad a kérelem elutasítására.

A hazatérési kölcsön pozitív elbírálásának alapvető feltételei:

a) az ügyfél személyazonossága és magyar állampolgársága megállapítható,

b) a konzul meggyőződött arról, hogy a hazatérés elősegítésének más módjára (pl. rokon, ismerős, munkáltató, segélyszervezet vagy banki gyorsátutalás útján) nincs lehetőség, és

c) a késedelem olyan súlyos érdeksérelmet (védelemre szoruló személy élete, testi épsége vagy egészsége veszélye esetén) okoz, amely más módon nem orvosolható.

A hazatérési kölcsönt az ügyfélnek kérelemnyomtatvány benyújtásával kell kérelmeznie. A nyomtatványt a konzulátuson biztosítják a kérelmezőnek, akinek részletesen ki kell fejtenie a kérelem indokát és a rászorultságot alátámasztó körülményeket. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező rendelkezésére álló bankszámla számát, vagy a visszafizetést biztosító más vagyontárgyat, jövedelemforrást, valamint a kérelmező számára valószínűsíthetően támogatást nyújtó családtagok, más személyek vagy szervezetek adatait.

A kérelem elfogadása esetén a konzul hatósági szerződést köt a kérelmezővel. A hatósági szerződés megkötése konzuli díj köteles. A szerződés magában foglalja a kölcsön visszafizetésének módját és határidejét is, amely az aláírást követően legfeljebb 60 nap lehet.