Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulója alkalmából Kovács Ádám Zoltán nagykövet és a nagykövetség munkatársai megkoszorúzták Türr István szobrát a Gianicolo dombon.

Türr István részt vett a szabadságharcban és aktív résztvevője volt az 1848–49-es olasz függetlenségi mozgalomnak is, majd követte Garibaldit a „marsalai ezer” kötelékében. Az olasz egység kivívásában szerzett érdemeiért az olasz kormánytól altábornagyi rangot kapott, illetve kinevezték II. Viktor Emánuel király tiszteletbeli szárnysegédjévé.