Kovács Ádám Zoltán nagykövet július 21-22-én a Vicenza melletti Tonezza del Cimone községbe látogatott, hogy a helyi hatóságokkal és a Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrzők Csapatával együtt részt vegyen az első világháborúban elesett katonák tiszteletére rendezett megemlékezéseken.

Az olasz gyalogság országos szövetségének vicenzai tagozata által, a népek közötti béke és egyetértés jegyében szervezett rendezvénysorozat ünnepi szentmisével zárult a háborúkban elesett katonák tiszteletére.

Külön köszönet illeti Dr. Pintér Lajos veronai tiszteletbeli főkonzul urat az előkészületekben vállalt aktív részvételéért.