Köldökzsinór Program

Anyasági Támogatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 1. napjától a magyarországi családtámogatási típusok új elemmel bővültek.

A Köldökzsinór Program keretében a támogatást a Magyarországon kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermekek után veheti igénybe a gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője, gyámja. A támogatás gyermekenkénti összege 64 125 Ft, ikergyermekek esetén 85 500 Ft.

A támogatás előfeltétele:

  • magyar állampolgárságú gyermek születésének hazai anyakönyvezése
  • örökbefogadás esetén, az örökbefogadást a gyermek születését követő 6 hónapon belül jogerősen engedélyezzék
  • gyám esetén, a gyermek a születését követő 6 hónapon belül jogerős határozattal gondozásba kerüljön.

Igénylésre jogosultak köre:

  • vér szerinti anya
  • örökbefogadó szülő
  • gyám.

A kérelmet 2018. január 1. napjától a 2017. június 30. és azt követően született gyermekek esetén személyesen lehet a konzulátuson benyújtani, a gyermek születését követő 6 hónapon belül. Késedelmes benyújtás esetén a késedelmet igazolni kell.

Amennyiben a gyermek hazai anyakönyvezése már megtörtént, úgy a kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is. Örökbefogadás esetén továbbá szükség lesz az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatára is. Gyám kirendelése esetén a gyámkirendelő határozatot kell csatolni.

A támogatásra való jogosultságot Magyarországon, a Magyar Államkincstár Központja bírálja el. Pozitív elbírálás esetén a kérelemben megadott bankszámlaszámra történik az utalás vagy ennek hiányában a folyósítás postai kézbesítésútján történik. A támogatást forintban utalja,az átváltás és kifizetés a célországban érvényes szabályok szerint történik.

Fiatalok Életkezdési Támogatása

A Fiatalok Életkezdési Támogatása szintén 2018. január 1. napjától igényelhető támogatás.

A támogatás jogosultja a 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek. Az életkezdési támogatás összege egyszeri 42 500 Ft, amit a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget – a gyermek nagykorúvá válásáig – a Magyar Államkincstár évenként az inflációval megegyező mértékű kamattámogatással növeli. A megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet.

Igénylésre jogosultak köre:

  • életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője
  • életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

A kérelmet 2018. január 1. napjától lehet benyújtani személyesen a konzulátuson.  

Amennyiben az anyasági támogatást és az életkezdési támogatást egyidejűleg kívánja igénybe venni, elegendő az anyasági támogatáshoz szükséges formanyomtatványt kitöltenie.

Amennyiben kizárólag életkezdési támogatást kíván igényelni, a kérelem nyomtatványhoz kérjük csatolni a gyermek és a kérelmező személyazonosító igazolványának hiteles másolatát.

Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Start-számla nyitásával gyarapítható.

Start-számla kizárólag Magyarországon, a Magyar Államkincstár valamely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán nyitható, ezért további információért kérjük tájékozódjanak a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/ honlapon.

 

Anyasági támogatás és FÉTÁM kérelem elektronikus úton történő benyújtása

A kérelmek ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu oldalon nyújthatók be.

Az anyasági támogatás kérelme az alábbi linkre kattintva érhető el:

 https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d7d6e00d-8b85-4a15-8c0d-cf152f444015&_n=kerelem_anyasagi_tamogatas_megallapitasara_a_kulfoldon_szuletett_es_kulfoldon_elo_magyar_allampolgarsagu%2Fnem_magyar_allampolgarsagu__%27magyar_igazolvannyal%27_rendelkezo_gyermek_eseten_(cst_kat_01)

A FÉTÁM kérelem az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=1fbe4031-5da3-4542-8bdb-837a1b0bc473&_n=kerelem_eletkezdesi_leteti_szamla_megnyitasa_irant_a_kulfoldon_szuletett_es_kulfoldon_elo_magyar%2Fnem_magyar_allampolgarsagu__%27magyar_igazolvannyal%27_rendelkezo_gyermek_eseten_(cst_fetam_01)